Công ty cung cấp dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu
Posted By CTV
Tìm hiểu những ưu tiên của quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa

Theo như dự thảo và những quyết định mới của Bộ Tài Chính hiện nay thì đã có những quy định chi tiết về các biện pháp thi hành Luật số 54/2014/QH13 về các thủ tục hải quan; kiểm soát hải quan đối với những hàng hóa xuất hay nhập cảnh, quá cảnh, quản lý thuế về những mặt hàng hóa xuất khẩu hay nhập nhập khẩu… Trong số đó có rất nhiều ưu tiên về các thủ tục xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp. Những ưu tiên được chia sẻ qua bài viết dưới đây:

Chế độ ưu tiên trong thủ tục xuất khẩu:

Trong chế độ này thì những đối tượng có thể áp dụng chế độ ưu tiên bao gồm:

  • Đối với các công ty doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
  • Cho các đại lý có dịch vụ khai báo thủ tục hải quan xuất khẩu
  • Đối với các cá nhân hoặc tổ chức nhập khẩu các loại hóa hóa để phục vụ cho các dự án trọng điểm của đất nước.

Chế độ ưu tiên cho các đối tượng trên:

  • Có thể miễn kiểm tra hàng hóa một cách thực tế và các chứng từ
  • Thông quan hàng hóa khi mà chưa sử dụng tờ khai hoàn chỉnh
  • Có thể ưu tiên trong kiểm tra chuyên nghành
  • Ưu tiên thứ tự trong kho làm thủ tục hải quan xuất khẩu
  • Thực hiện thủ tục tại chỗ
  • Thủ tục thuế
  • Và kiểm tra sau thông quan hàng hóa.

Những đối tượng ưu tiên có thể:

Có thể không phải kiểm tra các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan:

Miễn kiểm tra hàng hóa một cách thực tế trong suốt giai đoạn làm các thủ tục hải quan, ngoại trừ trường hợp phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật có thể diễn ra hay phát sinh kiểm tra ngẫu nhiên.

Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu về quy trình nhập khẩu hàng hóa

thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Ưu tiên khi làm thủ tục hải quan:

Với các đối tượng ưu tiên trên còn có thể được hỗ trợ làm các thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa bằng tờ khai thông tin chưa hoàn chỉnh trên hệ thống xử lý dữ liệu của cơ quan hải quan. Tiếp theo đó, kể từ ngày kê khai thông tin hải quan thì trong vòng 30 ngày đăng ký, người khai hải quan sẽ phải cập nhật các thông tin dữ liệu bao gồm các chứng từ liên quan của hồ sơ hải quan vào hệ thống cơ quan hải quan theo đúng quy định điều 24 của thông tin luật hải quan.

Nếu như hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan có xảy ra một số vấn đề gì thì doanh nghiệp ưu tiên sẽ được thực hiện làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu bằng tờ khai hải quan giấy cho bộ tài chính đã ban hành trước đó. Trong quá trình đó thì thời hạn trong vòng 30 ngày doanh nghiệp đăng ký tờ khai thì công ty thì công ty xuất nhập khẩu bắt buộc phải nộp hồ sơ tại Chi cục hải quan mà doanh nghiệp đăng lý tờ khai. Tại đây chi cục hải quan sẽ phải hướng dẫn cho doanh nghiệp ưu tiên cập nhật đúng dữ liệu của tờ khai thông tin hải quan.

Trên đây là một số thông tin về chế độ ưu tiên trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa được chia sẻ bởi indecalnhua.com. Đây là những thông tin doanh nghiệp nên biết để giúp tối ưu thời gian cũng như có những biện pháp xử lý tình huống xảy ra trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa