Bệnh trĩ hiện nay có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh như