Hiện nay gồm có 18 triệu người mắc bệnh viêm da cơ địa một