Căn bệnh chàm mạn tính hay còn gọi với cái tên thông thường đó