Nếu bạn sở hữu một cửa hàng thời trang bán lẻ, bạn biết tầm