Một trong những loại giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong hoạt động