Tag mác decal là loại nhãn mác đang dần thay thế các loại nhãn