Theo các báo cáo từ các phòng khám nhi, thì các trường hợp trẻ